Domov | Aktualno | Novice

Dopolnjena ZBIRKA ZRENJA

V zbirki Zrenja je do sedaj izšlo že 8 znanstvenih monografij priznanih avtorjev z različnih področij.

undefined

Zbirka je zasnovana tako, da je primerna kot temeljno študijsko gradivo za študente, hkrati pa ponuja dodatno strokovno znanje tudi širšemu krogu strokovne javnosti.

Cena posamezne monografije je 4.991,00 SIT (20,83 EUR).

undefined
dr. Vojko Gorjanc - Uvod v korpusno jezikoslovje
dr. Nataša Pirih Svetina - Slovenščina kot tuji jezik
dr. Igor Saksida - Bralni izzivi mladinske književnosti
dr. Marija Grginič - Porajajoča se pismenost
dr. Marija Grginič - Družinska pismenost
dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Simona Kranjc, dr. Urška Fekonja - Otroški govor - razvoj in učenje
dr. Igor Ž. Žagar - Argumentiranost kot model (uspešne) komunikacije
dr. Majda Pahor - Medicinske sestre in univerza

VEČ O ZBIRKI ZRENJA