Domov | Aktualno | Novice

Ponovne potrditve

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 88. seji, dne 02. 03. 2006 ponovno potrdil vse naše učbenike in delovne zvezke, ki jim z letošnjim šolskim letom poteče veljavnost potrditve:
- ABC 1 Poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, 3 deli
- Ko pravljice oživijo - berilo
- ABC 2 Poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, 3 deli
- Na mavrico po pravljico - berilo
- ABC 3 Govorimo - poslušamo, pišemo - beremo, 3 deli
- Moja slovenščina 5 - učbenik
- Moja slovenščina 5 - dz
- Koraki nad oblaki - berilo
- Moja glasba 5 - delovni zvezek s CD-jem
- Tecimo v nov dan - berilo za 5. razred OŠPP