Domov | Aktualno | Novice

Pomembno obvestilo o uporabi delovnih zvezkov v šolskem letu 2007/08

ob izidu Kataloga učbenikov za naslednje šolsko leto so se na nas obrnile številne šole, ki so ob prebiranju novega Kataloga zasledile, da nekaterih delovnih zvezkov, ki so jih utečeno uporabljali prejšnja leta, letos ni več v Katalogu. Ker so učitelji zaradi tega zmedeni, saj ne vedo, katero gradivo lahko v naslednjem šolskem letu uporabljajo, smo se odločili za kratko pojasnilo o naših delovnih zvezkih.

OSNOVNIM ŠOLAM

ZADEVA: Pomembno obvestilo o uporabi delovnih zvezkov v šolskem letu 2007/08

Spoštovani ravnatelji, učitelji, knjižničarji, skrbniki učbeniških skladov ...

ob izidu Kataloga učbenikov za naslednje šolsko leto so se na nas obrnile številne šole, ki so ob prebiranju novega Kataloga zasledile, da nekaterih delovnih zvezkov, ki so jih utečeno uporabljali prejšnja leta, letos ni več v Katalogu. Ker so učitelji zaradi tega zmedeni, saj ne vedo, katero gradivo lahko v naslednjem šolskem letu uporabljajo, smo se odločili za kratko pojasnilo o naših delovnih zvezkih.

Na podlagi novega Pravilnika o potrjevanju učbenikov, ki je bil sprejet lani, se delovni zvezki ne potrjujejo več. Potrjujejo se samo še učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu (vsi učbeniki oz. berila naše založbe so potrjeni in so v Katalogu). Kot pa ste verjetno opazili, so v Katalogu učbenikov za naslednje šolsko leto še vedno objavljeni nekateri delovni zvezki. To pa zato, ker so bili potrjeni pred uvedbo novega pravilnika oz. se veljavnost zadnje potrditve še ni iztekla in bodo v večini v katalogu samo še za naslednje leto. V naslednjih katalogih pa delovnih zvezkov ne bo več.

Uvedba novega Pravilnika o potrjevanju učbenikov ne pomeni, da delovnih zvezkov, ki niso objavljeni v Katalogu, ne smete več uporabljati. Z novim pravilnikom se je skrčilo potrjevanje samo na učbenike, glede izbire delovnih zvezkov pa je s tem učiteljem prepuščena večja avtonomnost pri izbiri gradiva.

Kar se tiče naših delovnih zvezkov ne bo nikakršnih sprememb. Na zalogi bomo imeli vse naslove, prav tako bodo tisti prvošolčki, ki bodo uporabljali delovne zvezke ABC 1, prejeli Švigazajčke.

V nadaljevanju vam zaradi lažjega pregleda prilagamo tudi seznam vseh naših gradiv, katere lahko uporabljate naslednje šolsko leto. Vkolikor potrebujete še kakšna dodatna pojasnila, nas lahko tudi pokličete na tel. 01 729-1000 in z veseljem se bomo odzvali.

V upanju, da smo tudi vam vsaj malo razjasnili situacijo in olajšali letošnjo izbiro učbenikov ter delovnih zvezkov, vas lepo pozdravljamo.

ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o.

Zdravko Grginič, direktor

                                   

Mengeš, 07. 05. 2007

 

ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o.                                               Tel: 01 729-1000, 729-1001

Prešernova 33, 1234 Mengeš                                      Faks: 01 729-1422

                                                                                  Email: info@zalozba-izolit.si

                                                                                  www.zalozba-izolit.si

 

 

 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DODATNEGA GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2007/08

 

 

DEVETLETNA OSNOVNA ŠOLA

PRVI RAZRED

ABC 1 - 1. del                                            

ABC 1 - 2. del                                             

ABC 1 - 3. del (grafomotorične vaje)         

ABC 1 - Priročnik

KO PRAVLJICE OŽIVIJO – berilo                              

Priročnik - KO PRAVLJICE OŽIVIJO

ŠVIGAZAJČEK - igrača velika

Zvezek za pisanje ABC 1 - 11mm

 

DRUGI RAZRED

ABC 2 - 1. del                                           

ABC 2 - 2. del                                        

ABC 2 - 3. del (vaje za poslušanje)           

CD k ABC 2 - 3. del

ABC 2 - Priročnik

NA MAVRICO PO PRAVLJICO – berilo                  

Priročnik k berilu NA MAVRICO PO ..

Zvezek za pisanje ABC 2 - s pom. črto

 

TRETJI RAZRED

ABC 3 - 1. del                                           

ABC 3 - 2. del                                           

ABC 3 - 3. del (vaje za poslušanje)          

CD k ABC 3  3. del

ABC 3 - Priročnik

MOJE BRANJE-SVET IN SANJE – berilo               

Priročnik - MOJE BRANJE - SVET ...

Zvezek za pisanje ABC 3 - 11 mm

 

ČETRTI RAZRED

MOJA SLOVENŠČINA 4 - 1. del              

MOJA SLOVENŠČINA 4 - 2. del             

CD k MOJA SLOVENŠČINA 4

MOJA SLOVENŠČINA 4 - Priročnik

BERILO ZA RAZVEDRILO                                                                

Priročnik - BERILO ZA RAZVEDRILO

MOJA GLASBA 4 - delovni zvezek*          

MOJA GLASBA 4 - CD*

MOJA GLASBA 4 - Priročnik

PETI RAZRED

MOJA SLOVENŠČINA 5 – učbenik                            

MOJA SLOVENŠČINA 5 - dz                     

MOJA SLOVENŠČINA 5 - Priročnik

CD k MOJA SLOVENŠČINA 5

MOJA SLOVENŠČINA 5 - VHS ali DVD

KORAKI NAD OBLAKI - berilo                                    

Priročnik - KORAKI NAD OBLAKI

MOJA GLASBA 5 - delovni zvezek*           

MOJA GLASBA 5 - CD*

MOJA GLASBA 5 - Priročnik

 

ŠESTI RAZRED (PETI RAZRED OSEMLETNE OŠ)

MOJA SLOVENŠČINA 6 - 1. del               

MOJA SLOVENŠČINA 6 - 2. del              

MOJA SLOVENŠČINA 6 - Priročnik

CD k MOJA SLOVENŠČINA 6

MOJA SLOVENŠČINA 6 - VHS ali DVD

SLEDI DO DAVNIH DNI - berilo                                                       

Priročnik - SLEDI DO DAVNIH DNI

MOJA GLASBA 6 - delovni zvezek*            

MOJA GLASBA 6 - CD*

MOJA GLASBA 6 - Priročnik

 

SEDMI RAZRED

SLOVENŠČINA 7 - 1. del                           

SLOVENŠČINA 7 - 2. del                          

CD - SLOVENŠČINA 7

 

OSMI RAZRED

SLOVENŠČINA 8 - 1.del                           

SLOVENŠČINA 8 - 2.del                           

 

DEVETI RAZRED

SLOVENŠČINA 9 - 1.del                          

SLOVENŠČINA 9 - 2.del                        

 

OSTALA GRADIVA

IGRAJMO SE S ČRKAMI

ALI SLIŠIŠ - ALI VIDIŠ?

SLOVENŠČINA V 1. TRILETJU

TECIMO V NOV DAN - berilo za 5 r. OŠPP                                            

MOJA STAVNICA

RAZREDNA STENSKA STAVNICA

ABC IGRALNICA                                podeljen naziv “DOBRA IGRAČA”

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE PRI GLASBENI VZGOJI

PORAJAJOČA SE PISEMNOST

BRALNI IZZIVI MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI

DRUŽINSKA PISMENOST

OTROŠKI GOVOR: Razvoj in učenje