Domov | Aktualno | Novice

Izšle so ABC Karte

didaktični komplet za 1. triletje in predšolsko vzgojo
Spoštovani učitelji, vzgojitelji, starši ... izšle so že spomladi napovedane ABC KARTE - didaktični učni pripomoček namenjen učencem v 1. triletju kot tudi otrokom v predšolskem obdobju. ABC KARTE vsebujejo 10 različnih kompletov kart (ABC spomin, Prvi glasovi, Zadnji glasovi, Rime, Protipomenke, Pomanjševalnice, Piktogrami, Besede v besedah, Enaki začetki, ABC vzorčki ), namenjenih doseganju različnih ciljev: razvijanju slušnega in vidnega zaznavanja, zaznavanju podrobnosti in njihovi zapomnitvi ter razvijanju poimenovalne in besedoslovne zmožnosti. Otroci iščejo oz. prirejajo pare in se igrajo po principu znane igre črni Peter. Z igranjem vadijo pozorno (natančno) poslušanje – sledenje navodilom. Na igriv način spoznavajo glasove in črke. Ob sličicah globalno berejo besede in v skupini razvijajo sporazumevalne spretnosti. Vsak komplet kart vsebuje 25 različnih parov in 3 ”črne Petre”. Ker je v vsakem kompletu 25 parov, se lahko posamezno igro igra več otrok ali se posamezni komplet lahko razdeli več skupinam (npr. vsaka skupina prejme 8 parov in 1 “črnega Petra“). ABC KARTE so samostojno didaktično gradivo, služijo pa tudi kot dodatno gradivo delovnim zvezkom ABC 1 (izdaja 2009). Z njimi boste lahko hitreje in bolj enostavno uresničevali zahtevane cilje učne načrta ter hkrati otrokom popestrili vsakodnevni pouk. Cena ABC KART je 24,00 EUR. Naročite jih lahko po telefonu, faksu ali elektronski pošti na naslov andreja.mocnik@zalozba-izolit.si