Domov | Aktualno | Novice

Projekt ŠVIGAZAJČKOVA BRALNA VREČKA - Zbirka KAR JE RES, JE RES!

V svetu in pri nas so znani številni projekti družinskega branja, npr. “knjižni nahrbtnik“, ki so v pomoč otrokom na njihovi poti do uspešnega bralca (kot tudi do bolj razvite otrokove jezikovne zmožnosti – govorne kompetence). Brez dvoma so tovrstne aktivnosti kot vez med družino in šolo pomembne tudi v sedanjem šolskem sistemu, zato naj bi jih načrtno uvajali tako v vrtcu kot v prvem razredu, ko otroci večinoma še ne zmorejo sami brati.
S tem namenom smo zasnovali novo zbirko knjižic KAR JE RES, JE RES!, ki
dajejo veliko možnosti
za dodatne dejavnosti pri družinskem branju v otrokovem domačem okolju.
Zbirka bo obsegala
25 zgodbic različnih avtorjev (za vsako črko abecede), formata 15 x 15
cm. Zgodbice v obliki
slikopisov bodo zanimive, tematsko raznolike, slikovno bogate in kratke,
tako da bo vsem
otrokom omogočeno doživljanje bralnega uspeha. Zgodbice iz zbirke bodo
izhajale postopoma, po
nekaj na leto, trenutno sta izšli prvi dve – PRAVI PRIJATELJ in ZAJČKOVE
POČITNICE.
Zgodbice so namenjene samostojnemu branju ali za projekt Švigazajčkova
bralna vrečka. Na
začetku šolskega leta bomo zato vsem šolam podarili Švigazajčkove bralne
vrečke. Več o sami
izvedbi projekta je možno prebrati v priročniku KAKO DO PISMENOSTI V
PRVEM RAZREDU
OSNOVNE ŠOLE.
Predstavljamo vam torej prvi dve knjižici iz zbirke KAR JE RES, JE RES!.

undefined
undefined

CENA : 9,00 EUR za knjižico