Domov | Aktualno | Novice

Novosti v učnih gradivih za 1. triletje

V povezavi z dodatnimi spremembami učnega načrta želimo pojasniti dopolnjeno učno gradivo za 1. in 2. razred

Prenovljeni delovni zvezek ABC 1 je dopolnjen z vajami za pisanje velikih tiskanih črk, učenci bodo lahko z risanjem mavričnih črk vadili zapis, s pisanjem manjkajočih črk pa bodo spoznavali normirano obliko velike tiskane abecede. Več možnosti je predstavljenih v priročniku KAKO DO PISMENOSTI V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, kjer so tudi učni listi in kartoni kot možnost za diferencirano delo.

Globalnemu branju v prvem razredu sta namenjeni knjigi MIŠKA, KJE JE TVOJA HIŠKA? in OD IGRE DO BRANJA; vsebujeta kratke ritmične abecedne pesmice in izštevanke ter zgodbe v sliki in besedi.

V knjigi Miška, kje je tvoja hiška so pod besedili dodane številne didaktične podbude za družinsko branje v otrokovem domačem okolju.

V prenovljenem delovnem zvezku za 2. razred - ABC 2 - so vključene zgodbice in stvarna besedila, ob katerih so napisane normirane črke velike tiskane abecede. V primeru, da imajo učenci slabše predznanje, jim bomo ponudili možnost natančnega in postopnega spoznavanja, sicer pa bodo le ponovili ter vadili pravilen zapis. Ob besedilih bomo lahko več pozornosti namenili vajam branja in pisanja novih zgodbic ter že po enem mesecu začeli s postopno obravnavo malih tiskanih črk.

Drugi del delovnega zvezka ABC 2 je dopolnjen z besedili in zapisom velikih pisanih črk. Ponovno se lahko odločamo v skladu s predznanjem učencev, kar pomeni, da učenci lahko spoznavajo velike pisane črke že na koncu 2. razreda ali pa naloge prenesemo v 3. razred. Obširnejše odgovore na vprašanja, kdaj in zakaj obravnavamo katero abecedo, lahko poiščemo v priročniku KAKO OPISMENJEVATI – POUČEVATI ALI UČITI SE PISMENOSTI.

V Založbi Izolit si želimo sodelovanja z vami; veseli bomo vaših predlogov, pobud in vprašanj. V mislih imamo skupen cilj, kako opismeniti učence, da bodo z veseljem obiskovali šolo ter tudi kasneje radi pisali in brali.

dr. Marija Grginič, urednica