Domov | Katalog | Didaktični pripomočki | Priročniki + dodatna gradiva

Vsak po svoji poti do pismenosti

Izšel je priročnik za vzgojitelje in starše Vsak po svoji poti do pismenosti, v katerem so zbrani primeri dobre prakse, ki so nastali s sodelovanjem vrtcev vseh regij Slovenije. Dejavnosti, ki so jih vzgojiteljice v vrtcih izvajale v okviru kurikuluma, so še dogradile in s tem spodbudile otroke, da so se dalj časa in ob raznovrstnih priložnostih igranja bolj načrtno, vendar v družbi vrstnikov seznanjali s pisnim jezikom. Izvedene dejavnosti so opisale, ovrednotile in oblikovale besedila za priročnik, s katerim naj bi se primeri dobre prakse na področju porajajoče se pismenosti na izvedbeni ravni približali tudi drugim vrtcem in družinam s predšolskimi otroki.
Vsak po svoji poti do pismenosti
S priročnikom želimo opozoriti na pomen sodelovanja vrtca s starši in različnimi institucijami s ciljem, da bi se skupne aktivnosti še okrepile. Pomembno je, da starši ob opisanih dejavnostih bolje spoznajo razvoj in pomen zgodnje pismenosti. CENA: 33.10 EUR

Vprašanja?

Na vaša vprašanja lahko poiščete odgovore tukaj, če pa tema še ni objavljena, vam bomo z veseljem postregli z odgovori.