Domov | Katalog | Znanstvene monografije

Slovenščina kot tuji jezik

Knjiga Slovenščina kot tuji jezik prinaša v prvem delu teoretični okvir pojmovanja jezikovne zmožnosti in njenega usvajanja ter predstavlja povzetek slovenskih in svetovnih dognanj, ki se povezujejo s pojmi drugi jezik, tuji jezik, usvajanje in učenje jezika, dejavniki usvajanja jezika, sporazumevalna zmožnost in merjenje ter testiranje jezikovnega znanja.
Šifra: 82
Format: 164x234 mm
EAN: 9789616279901
Število strani: 168 strani
ISBN: 961-6279-90-4
 Na podlagi spoznanj je bila izvedena raziskava o razvoju jezikovne zmožnosti v slovenščini kot tujem jeziku, katere rezultati so predstavljeni v nadaljevanju knjige. V raziskavi smo skušali skozi značilnosti jezika, ki ga uporabljajo posamezniki, ki se učijo slovenščino kot tuji jezik, ugotoviti, a) kaj je značilno za proces usvajanja slovenščine, b) kakšne so značilnosti slovenskega jezika, kot se kažejo v procesu njegovega usvajanja kot tujega jezika, in c) katere so tiste splošne značilnosti procesa usvajanja tujega jezika, ki jih potrjuje tudi proces usvajanja slovenščine. Rezultati raziskave so večplastni in praktično uporabni, hkrati pa ponujajo tudi možnosti nadaljnjih raziskovanj.

Vprašanja?

Na vaša vprašanja lahko poiščete odgovore tukaj, če pa tema še ni objavljena, vam bomo z veseljem postregli z odgovori.