Domov | Reference | Nagrade

Nagrada RS na področju šolstva 2005

dr. Mariji Grginič za avtorsko delo na področju učbenikov in učnih pripomočkov na področju osnovnega šolstva

undefined

Celostno opismenjevanje, ki bi ga šestletnik ob vstopu v šolo moral biti deležen, razumemo zelo odprto. Povezujemo ga s posebnostmi otrokovega razvoja, s spodbujanjem njegove sporazumevalne zmožnosti in z različnimi otrokovimi dejavnostmi, kot so domišljijska in didaktična igra ter igranje vlog. Igrivejše oblike opismenjevanja so torej smiselna motivacija v začetni fazi tega procesa, obenem pa predstavljajo izhodišče za kasnejše sistematično opismenjevanje.
Rezultat zavedanja teh dejstev so sodobna učbeniška gradiva v učbeniškem kompletu ABC, v katerem je avtorica dr. Marija Grginič uspela oblikovati in predstaviti učinkovit opismenjevalni model, ki na komunikacijski način razvija otrokove opismenjevalne zmožnosti. Z ustreznim izborom stvarnih in vizualnih besedil v učbenikih avtorica omogoča vzpostaviti otrokom stik z njihovim kulturnim okoljem, obenem pa jih postopoma in premišljeno vodi skozi opismenjevalni proces.
Dr. Marija Grginič že vrsto let uspešno nadgrajuje bogate izkušnje iz prakse s sodobnimi spoznanji teorije opismenjevanja in književne didaktike. Izkušnje, ki jih je pridobila na podlagi opazovanja posameznih opismenjevalnih prvin začetnega branja in pisanja v konkretnih situacijah, je nadgradila z ustrezno teorijo in razvila svojstven avtorski model opismenjevanja po analitično-sintetični metodi, ki otroke z neposredno in življenjsko izkušnjo vpelje v svet branja in pisanja. Svoja strokovna spoznanja je s kompletom didaktičnih iger ABC igralnica prenesla tudi na predšolsko obdobje, kjer je v funkciji razvijanja porajajoče se pismenosti tovrsten didaktičen pripomoček še posebej pomemben.
Drugo področje nagrajenkinega strokovnega delovanja je razvijanje didaktike književnosti v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju. Izbor besedil v berilu temelji na tematskem pristopu, skozi izbrana besedila pa sproščeno vodi didaktični instrumentarij, ki se naslanja na otrokovo doživljanje besedila in njegove odzive.

Učbeniška gradiva dr. Marije Grginič so med učiteljicami zelo dobro sprejeta. Njeno avtorsko delo, ki poleg snovanja učbenikov, beril in didaktičnih iger obsega tudi snovanje priročnikov za učiteljice in vzgojiteljice, tako povečuje učinkovito učenje in poučevanje slovenščine v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju.

Ali ste vedeli...

... da Založba Izolit deluje že 20. leto.